Premišljeno Planiranje  |  Sodobno Načrtovanje  |  Odzivno Svetovanje  |  Kontakt >>
IB-KOM - Projektiranje

Projektiranje

 • Cestna infrastruktura
 • Komunalna insfrastruktura
 • Zunanje ureditve
 • Površine za mirujoči promet
 • Cestne zapore

IB-KOM - Pametno-Planiranje

Prometno planiranje

 • Prometne študije
 • Kapacitetne analize križišč
 • Dimenzioniranje križišč
 • Analiza prometne varnosti
 • Študije mirujočega prometa
 • Študije razvoja infrastrukture za pešce in kolesarje
IB-KOM - Štetje-Prometa

Štetje prometa

 • Promet na presekih cest
 • Promet v križiščih
 • Tranzitni promet

O nas

 

Podjetje IB-KOM d.o.o. sta maja 2018 ustanovila Jernej Kobe univ.dipl.inž.grad. in Pavel Mlaker univ.dipl.inž.grad., pooblaščena inženirja gradbene stroke, s skupno več kot 15 letnimi izkušnjami na področju načrtovanja infrastrukturnih objektov ter prometnega planiranja.

Zakaj izbrati nas

 

Pri naših projektih posebno pozornost posvečamo trajnostnemu razvoju infrastrukture.
Za načrtovanje infrastrukture uporabljamo najsodobnejša programska orodja in sledimo aktualnim trendom na našem strokovnem področju.