Ostala področja dela

IB-KOM-Projekti betonskih konstrukcij
Projekti betonskih konstrukcij

Izdelava projektov izvajanja betonskih konstrukcij.

IB-KOM-Programi za vodjenje kontrole kakovosti proizvodnje betona
Programi za vodenje kontrole kakovosti proizvodnje betona

Izdelava programov za vodenje kontrole kakovosti proizvodnje betona skladno s SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016

IB-KOM-Poročila za banko cestnih podatkov (BCP) za državne ceste
Poročila za banko cestnih podatkov (BCP) za državne ceste

Izdelava poročil za banko cestnih podatkov (BCP) za ceste v upravljanju DRSI in DARS z vnašanjem v spletno aplikacijo WEPS, na podlagi vpisa v seznam usposobljenih popisovalcev.

IB-KOM-Recenzije projektne dokumentacije
Recenzije projektne dokumentacije

Izdelava recenzij projektne dokumentacije za cestno infrastrukturo.

IB-KOM-Gradbeni nadzor
Gradbeni nadzor

Izvajanje gradbenega in projektantskega nadzora v fazi izvajanja del.