Recenzija PZI za gradnjo nadvoza križanja Taborske ceste z regionalno železniško progo v Grosupljem

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Gradnja nadvoza križanja Taborske ceste z regionalno železniško progo št. 80 d.m. – Metlika – Ljubljana ter dela vzporednega cestnega omrežja

Vrsta gradnje : Novogradnja

Vrsta dokumentacije : PZI

Leto izdelave : Junij 2020

Opis Projekta

Predmet projekta je bila recenzija projektne dokumentacije za izvedbo gradnje nadvoza križanja Taborske ceste z regionalno železniško progo ter dela vzporednega cestnega omrežja. Recenzijski pregled je obsegal naslednje načrte: cesta, arhitektura, vodovod, meteorna kanalizacija, dimenzioniranje voziščne konstrukcije, elektro vodi, telekomunikacijski in kabelsko razdelilni vodi, cestna razsvetljava, zaščita in prestavitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih vodov, tehnološki načrt železniškega in cestnega prometa v času gradnje, geološko-geotehnični elaborat, geodetski načrt, prometna oprema in signalizacija, rušitev nadvoza, varnostni načrt.