IZP kolesarske povezave Grosuplje – Spodnja Slivnica

Investitor/Naročnik : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : LC-111011 Grosuplje – Ponova vas, LC-111041 Grosuplje – Sp. Slivnica in JP-611151 Povezava mimo HŠ Cesta Toneta Kralja 26; Rekonstrukcija ceste, ureditev krožnega križišča ter površin za kolesarje

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : IZP

Leto izdelave : Maj 2019

Opis Projekta

Predmet projektne dokumentacije je bila izdelava idejne zasnove (IZP) za ureditev kolesarske povezave, para avtobusnih postajališč, površin za pešce ter krožnega križišča z delno rekonstrukcijo lokalne ceste LC-111011 Grosuplje – Ponova vas in ureditvijo štirih križišč lokalnih cest. Območje obsega obravnava cca 1,3 km lokalnih cest.

Projektna rešitev obsega novogradnjo kolesarskih pasov in kolesarskih stez; novogradnjo površin za pešce, para avtobusnih postajališč in novogradnjo krožnega križišča z rekonstrukcijo lokalne ceste.

V sklopu idejne zasnove je bila idejno rešena navezava na načrtovano južno obvoznico mesta Grosuplje in dostopna cesta v načrtovano gospodarsko cono jug.