Storitve

IB-KOM - Projektiranje

Projektiranje

 • Cestna infrastruktura
 • Komunalna infrastruktura
 • Zunanje ureditve
 • Površine za mirujoči promet
 • Cestne zapore

IB-KOM - Pametno-Planiranje

Prometno planiranje

 • Prometne študije
 • Kapacitetne analize križišč
 • Dimenzioniranje križišč
 • Analiza prometne varnosti
 • Študije mirujočega prometa
 • Študije razvoja infrastrukture za pešce in kolesarje
IB-KOM - Štetje-Prometa

Štetje prometa

 • Promet na presekih cest
 • Promet v križiščih
 • Tranzitni promet
IB-KOM - Ostala-Področja-Dela

Ostala področja dela

 • Projekti betonskih konstrukcij
 • Programi za vodenje kontrole kakovosti proizvodnje betona
 • Poročila za banko cestnih podatkov (BCP) za državne ceste
 • Recenzije projektne dokumentacije
 • Gradbeni nadzor