Projektiranje

Sodelovanje z naročniki v vseh fazah projekta, od izdelave projektnih nalog, idejnih rešitev in zasnov, pridobivanja projektnih pogojev, soglasij, mnenj in dovoljenj, do projektov za izvedbo in projektov izvedenih del.
IB-KOM-Cestna infrastruktura
Cestna infrastruktura

Izdelava projektne dokumentacije za novogradnje in rekonstrukcije vseh kategorij javnih cest, površin za pešce in kolesarje, cestnih priključkov, križišč in pripadajočih ureditev.

IB-KOM-Komunalna infrastruktura
Komunalna infrastruktura

Izdelava projektne dokumentacije za novogradnje, rekonstrukcije in nadomestitve meteorne kanalizacije in kanalizacije odpadnih voda. V sodelovanju s partnerji poskrbimo tudi za načrte cestne razsvetljave, vodovodnih in plinovodnih omrežij, ter telekomunikacijskih in elektroenergetskih omrežij.

IB-KOM-Zunanje ureditve
Zunanje ureditve

Izdelava projektne dokumentacije za novogradnje in rekonstrukcije zunanjih ureditev poslovnih, trgovskih in industrijskih objektov, bencinskih servisov ter zasebnih objektov.

IB-KOM-Mirujoči promet
Površine za mirujoči promet

Izdelava projektne dokumentacije za novogradnje in rekonstrukcije vseh vrst parkirnih površin (javna parkirišča, parkirišča poslovno-trgovskih objektov, parkirišča na javnih cestah, garažne hiše,…).

IB-KOM-Cestne zapore
Cestne zapore

Izdelava elaboratov cestnih zapor za pridobitev dovoljenj za postavitev delnih ali popolnih zapor na javnih cestah.