Recenzija PZI za ureditev površin za pešce ob regionalni cesti Šmarje Sap – Cikava

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : Ureditev površin za pešce ob regionalni cesti R3-646/1443 Šmarje Sap – Cikava na odseku od 2,407 km do 2,515 km v naselju Cikava

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : PZI

Leto izdelave : Avgust 2019

Opis Projekta

Predmet projekta je bila recenzija projektne dokumentacije za izvedbo ureditve površin za pešce ob regionalni cesti. Recenzijski pregled je obsegal naslednje načrte: pločnik, cestna razsvetljava, geodetski načrt, katastrski elaborat, varnostni načrt, načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev z gradbišč in elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije z geološko geomehanskim poročilom.