Štetje prometa

Štetje prometa se opravlja za potrebe prometnega planiranja.
Izvajamo ga s pomočjo video zajema odvijanja prometa na terenu, kar prinaša številne prednosti:

 

 • Preverljivost in zanesljivost podatkov
 • Spremljanje dejanskega stanja na terenu
 • Možnost ponovnega vpogleda v dogajanje na terenu
 • Analiza prometne varnosti
 • Podrobnejše analize odvijanja prometa (določitev časovnih razmakov, določitev dejanskih dolžin kolon …)
 • Oprema za štetje prometa na terenu ne vpliva na odvijanje prometa
IB-KOM-Promet na presekih cest
Promet na presekih cest

Pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na poljubnem preseku ceste za vse kategorije motornih vozil ter ostalih udeležencev v prometu (pešci, kolesarji).

Hkrati je možen zajem prometnih obremenitev na 10-ih presekih.

IB-KOM-Promet v križiščih
Promet v križiščih

Pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah za vse vrste križišč in kategorije motornih vozil ter ostalih udeležencev v prometu (pešci, kolesarji) z analizo podatkov:

 • Izračun konične ure
 • Diagram prometnih obremenitev
 • Analiza zavijalcev po strukturi prometa
 • Tabelarični prikaz 15 minutnih obremenitev (4 kategorije vozil)
 • Histogram nihanja prometa po priključkih
 • Izračun faktorja konične ure (PHF)

Hkrati je možen zajem prometnih obremenitev v 10-ih križiščih.

IB-KOM-Tranzitni promet
Tranzitni promet

Pridobivanje podatkov o tranzitnem prometu s pomočjo beleženja registrskih tablic na cestnem preseku za vse kategorije motornih vozil.

Hkrati je možen zajem tranzitnega prometa na 6-ih presekih.