IZP kolesarske povezave Grosuplje – Veliko Mlačevo

Investitor : Občina Grosuplje

Naziv gradnje : R3-647/1173 (Grosuplje – Mlačevo), 1174 (Mlačevo – Krka), 1368 (Mlačevo – Rašica); Ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč ter krožnega križišča

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : IZP

Leto izdelave : Avgust 2018

Opis Projekta

Predmet projektne dokumentacije je bila izdelava idejne zasnove (IZP) za ureditev kolesarske povezave, dveh parov avtobusnih postajališč, površin za pešce ter krožnega križišča z delno rekonstrukcijo državne ceste R3-647 na območju med koncem naselja Grosuplje in koncem naselja Veliko Mlačevo. Območje obravnava cca 2,1 km državne ceste na treh cestnih odsekih.

Projektna rešitev obsega novogradnjo kolesarske poti izven naselja ter novogradnjo kolesarske steze znotraj naselja Veliko Mlačevo; novogradnjo površin za pešce in para avtobusnih postajališč izven naselja; obnovo površin za pešce in para avtobusnih postajališč v naselju in novogradnjo krožnega križišča z delno rekonstrukcijo regionalne ceste.