Kapacitetna analiza – Železniki

Investitor/naročnik : Arping d.o.o.

Naziv gradnje : Ureditev križišča z R2-403/1075, Podrošt – Češnjica

Vrsta gradnje : Novogradnja

Vrsta dokumentacije : ELABORAT – Kapacitetna analiza cestnega priključka

Leto izdelave : Oktober 2018

Opis Projekta

Predmet elaborata je bila izdelava kapacitetne analize načrtovanega novega cestnega priključka na območju plavalnega bazena v Železnikih. Nov cestni priključek na državno cesto R2-403/1075 Podrošt – Češnjica priključuje obstoječe parkirišče, ki se uporablja za obiskovalce plavalnega bazena in je namenjen kot dostopna cesta ob plavalnem bazenu do večstanovanjskih objektov ulice Na Kresu 21-23 v Železnikih.

V sklopu elaborata je bilo opravljeno 16 urno štetje prometa v dveh križiščih. Štetje je bilo opravljeno z video zajemom podatkov na terenu.

Kapacitetna analiza je bila narejena na podlagi dejanskih prometnih obremenitev na obravnavanem območju, in sicer za izhodiščno leto (2019) ter za plansko obdobje (2039). Analizirani sta bili obe konični uri (jutranja od 6:30-7:30; popoldanska 14:45-15:45).

Na podlagi kapacitetne analize je bilo ugotovljeno, da s stališča prometne prepustnosti izgradnja novega cestnega priključka in dostopne ceste ni problematična, saj nivo uslug v nobeni smeri še zdaleč ne dosega mejnih vrednosti.