PZI kolesarske in peš povezave med naseljema Zminec in Bodovlje

Investitor : Občina Škofja Loka

Naziv gradnje : Ureditev kolesarske in peš povezave med naseljema Zminec in Bodovlje

Vrsta gradnje : Vzdrževalna dela v javno korist

Vrsta dokumentacije : PZI

Leto izdelave : November 2018

Opis Projekta

Kolesarska in peš povezava med LC402051 v km 3+140 in naseljem Zminec, ki poteka pod premostitvenim objektom Škofjeloške obvoznice; ureditev para avtobusnih postajališč na območju križišča LC402051 in LC401101, ukrep za umirjanje prometa (grbina trapezne oblike), ureditev počivališča za kolesarje na območju obstoječega avtobusnega postajališča ter ureditev cestne razsvetljave.

 

V sklopi PZI projekta so bili izdelani sledeči načrti in elaborati:

  • Načrt kolesarske in peš povezave
  • Načrt cestne razsvetljave
  • Geodetski načrt
  • Katastrski elaborat
  • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
  • Varnostni načrt