Štetje prometa – AC priključki

Investitor/naročnik : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (PTI)

Naziv gradnje : /

Vrsta gradnje : /

Vrsta dokumentacije : ELABORAT – števni podatki prometnih obremenitev

Leto izdelave : Junij 2019

Opis Projekta

Predmet naloge je bila izvedba štetja prometa na treh AC priključkih, in sicer AC priključek Domžale, AC priključek Brezovica in AC priključek Vrhnika. Štetje je bilo izvedeno z video zajemom odvijanja prometa na terenu dne 13.06.2019. Skladno z naročilom naročnika, je bilo štetje opravljeno med 6:00 in 18:00 uro.

Na podlagi števnih podatkov, so bile izdelane analize za celotno obdobje ter za konični uri: diagram prometnih obremenitev, izračun faktorja konične ure za jutranjo in popoldansko konico ter analiza zavijalcev po strukturi prometa.